Besiktning av vattenskada

Torkning av vattenskada

fuktutredning


Fukt- och vattenskador


Vi löser dina fuktproblem, varje fukt- och vattenskada är unik och utan rätt hantering kan skadan leda till en osund miljö att leva och jobba i. Vi tar alltid hänsyn till varje hus och varje kund med sikte på att minimera kostnader. Våra fukttekniker utför alltid en grundlig fuktutredning för att utreda skadans omfattning och utbredning, så att våra kunder får ett skräddarsytt åtgärdsförslag som säkerställer en torr och skadefri inomhusmiljö.


Utredning och besiktning


Våra fukttekniker utreder och besiktar för att ta reda på vad som orsakat fukt- eller vattenskadan och även skadans omfattning. Beskrivningar, fotografier, fuktstatus och åtgärdsförslag sammanställs i en skaderapport som skickas till kund. En kostnadskalkyl för det fortsatta arbetet kan också tas fram och vid behov kan vi hjälpa till att anlita en samordnande entreprenör

fuktskadad betong
mögel
fukt söka med värmekamera
fuktkvot i trä
fuktskadad betong vägg
fukt kondens

Vi åtar oss alla fukt och vattenskador.

Om skadan är ny så är vår insats under det första dygnet av stor betydelse. Därför använder sig våra fukttekniker alltid av den senaste tekniken inom avfuktning, fuktmätning och provtagning.


Alla transporter och åtgärder som utförs är genomtänkta för att minska avgaser, energiåtgång och avfall på ett optimalt sätt.